CADRU LEGAL

SC RITTER-BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL este societate cu raspundere limitata infiintata in baza legii nr.31/1990,republicata,cu un capital social de 150.000 RON.

SC RITTER-BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL conform legii 32/2000 a fost autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia 441/2010 , sa negocieze contracte de asigurare pe piata interna.

Brokerul de asigurare este o „Persoana juridica romana sau straina ,autorizata in conditiile prezentei legi , care negociaza pentru clientii sai , persoane fizice sau juridice , asigurati ori potentiali asigurati , incheierea contractelor de asigurare sau reasigurare si acorda asistenta pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor,dupa caz.”

LEGEA 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.

SC RITTER-BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL este autorizata de catre ASF si pe piata intermedierilor de pensii private prin avizul cu numarul 87  din data de  09.03.2016 cu codul de inscriere pensii private AMI-RO-26794791

SC RITTER-BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL colaboreaza cu administratori de pensii private cu experienta cum ar fi Allianz Tiriac Pensii Private si Certinvest Pensii Private.

Litigii in domeniul financiar nonbancar

Consumatorul are dreptul pentru orice litigii in domeniul financiar nonbancar sa apeleze la solutia alternativa a litigiilor.

SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care A.S.F. are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor.

SAL-FIN pentru piata financiara nonbancara este infiintata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) ca entitate de solutionare alternativa a litigiilor dintre un comerciant ce desfasoara activitati in Romania si se supune autorizarii reglementarii si/sau supravegherii A.S.F., dupa caz, si un consumator rezident in Uniunea Europeana.

Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar, denumita in continuare SAL-FIN este constituita in baza Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solu?ionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, denumita in continuare OG nr. 38/2015, si va ofera solutionarea unui litigiu printr-o procedura SAL si functioneaza exclusiv in cadrul A.S.F. SAL-FIN este organizata si functioneaza potrivit unui regulament si unor proceduri specifice subsecvente.

SAL-FIN are misiunea de a organiza si solutiona, prin proceduri SAL, litigiile dintre consumatori, astfel cum acestia sunt definiti prin art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F., dupa caz, denumite in continuare comerciant/profesionist.

Pentru solutionarea unui litigiu cu un profesionist/ comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

Procedurile administrate si organizate de catre SAL-FIN nu aduc atingere:
a) prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002;
c) dreptului persoanei de a se adresa instantelor judecatoresti competente, precum si informarii consumatorilor cu privire la caile de atac extrajudiciare continute in alte acte normative ce transpun acte juridice ale Uniunii Europene.

Consumatorul poate apela la oricare dintre aceste cai de solutionare a aspectelor reclamate, fara a se exclude una pe cealalta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de OG nr. 38/2015.

Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu comerciantul in cauza.

Organizarea si solutionarea alternativa a litigiilor se realizeaza prin procedura SAL finalizata cu propunerea unei solutii sau procedura SAL finalizata cu impunerea unei solutii detaliate.

SAL-FIN administreaza propriul site internet ( www.SALFIN.ro ), actualizat permanent, care permite partilor accesul facil la informatiile referitoare la procedurile SAL derulate si sustine rezolvarea on-line a litigiilor.

REGULAMENT nr.4/27.04.2016 SAL-IFN

PROCEDURI din 27 aprilie 2016

Cod fiscal: 26782334
Nr. Reg. Com.: J40/3925/2010

Autorizatie de functionare: 441/07.06.2010
Nr. Reg. in Registrul Brokerilor de Asigurari: RBK-632/08.06.2010

Acum va puteti comanda asigurarile si on-line:

RCA Locuinte Calatorie Casco

© 2010 – 2016 Ritter Broker de Asigurare si Reasigurare

onerca-small-1

danluc

acte-inmatriculari

rca-verifica